Välkommen till Ekevikens Camping!                                                                                                                                                            -

Nu planerar vi för en ny sommarsäsong med

                        start 17 juni 2022 

(The campsite  starts the season on jun 17th 2022/Der Campingplatz begint die Saison 17 juni 2022)Ekevikens Camping, en lugn familjecamping mitt i en orörd Fårö-natur, i harmoni med

människa, hav och land. Våra grannar är havets många badstränder och fårhagarnas

betande får. Runt oss slingrar Fårös fantastiska natur med cykel- och vandringsvägar.   

 

Varmt välkommen att campa hos oss!

 

Familjen Ekström! Förfrågan om uppställning eftersäsong vänligen 

        kontakta: Karl-Erik Ekström (jordbruket) tel: 070-539 23 62


- Det är viktigt för oss att alla som bor och vistas på vår camping ska känna

  sig trygga. Vi följer noga Region Gotlands och Folkhälsomyndighetens

  rekommendationer.


               


                 ! - Här finns viktig information om Coronapandemin .

                       

                                Nu läges rapport: information om  coronaviruset på Gotland.


                                Mer information om hur vi förhåller oss finns på: Folkhälsomyndighetens webbplats. 


                      
                                                                                       Kommihåg! Fortsätt tvätta händerna ofta och noga, undvik trängsel och

                                                                                                     håll avstånd! Tillsammans kan vi bromsa smittan. 


                                                                                                                             


                                                                  Mer sprit på händerna, så får vi fötterna

                                                                                  upp i luften och hälsan i behåll" !    :-)


-Se filmen om Ekevikens Camping-